Google Ads optimeringskalender: Komplet med optimeringer, mindset, og checkliste

Opsummering:

 • Opdel dine kampagner i primære og sekundære kampagner for at vide, hvilke kampagner du skal optimere henholdsvis ugentligt og månedligt. Optimering af en hel konto med samme frekvens resulterer i, at nogle kampagner bliver sprunget over.
 • 80/20-princippet: Brug det meste af din tid på de steder, hvor du kan opnå de største præstationsgevinster. Uanset hvad.
 • Skab plads til “tomt rum”, hvor du ikke har et specifikt formål, men blot kan analysere din konto og gå helt ned i detaljen
 • Off-platform optimeringer får større betydning, og du bør ikke ignorere dem
 • Få en komplet liste over de Google Ads-optimeringsopgaver, du bør udføre ugentligt, månedligt og kvartalsvist

https://www.youtube.com/watch?v=la6QfcPzNWc

Introduktion

For at opbygge vellykkede kampagner er en Google Ads optimeringskalender, der fungerer som en tjekliste, afgørende. Du vil blive overrasket over, hvor mange PPC-specialister, der ikke har en egentlig proces eller optimeringskalender for deres Google Ads-optimeringer, men blot stoler på noter eller dag til dag-håndtering.

Her tænker du måske, “men det går jo fint for mig, og jeg har ikke en optimeringskalender!” Det er helt fint at hoppe lidt rundt i Google Ads-brugerfladen, når du har 5-10 kampagner. Men når du begynder at ramme >30 kampagner, bliver det umuligt at holde styr på, hvad du har gjort, og hvornår du gjorde det.

Du ender med forældet annoncetekst, ikke-levedygtige kampagner, annoncegrupper som går amok og manglende annonceudvidelser i et stort kaos.

I denne artikel lærer du hvorfor, hvornår og hvordan du skal sætte din tjekliste for Google Ads-optimering op, og samtidig får du en komplet skabelon, du frit kan bruge til at implementere tipsene.

Heads up

Vi plejede at have den her bastard af en optimeringsguide, men vi fandt ud af, at den var alt for lang til, at nogen ville gide at læse den. Derfor har vi opdelt den i individuelle vejledninger, der fokuserer på meget specifikke områder.

Andre artikler i denne serie:

80-20 Princippet og Google Ads-optimering

I 2013 skrev jeg et indlæg med navnet The 80-20 Principle to Google Ads Management på SearchEngineJournal.com, som var lige så relevant dengang som det er i dag.

Hovedprincippet er, at ved at optimere din bedst indtjenende kampagnes præstation med 30 procent, kan du få 5-10 gange mere ud af din konto end hvis du fordobler dine marginale kampagners præstation.

Lad os lave et hurtigt matematisk eksempel (vi arbejder alle i PPC, ikke?).

Du har 3 kampagner med statistik, der er opført sådan her:

Illustration der viser hvordan det er vigtigt at prioritere sine bedst performende kampagner for størst effekt.
 • Kampagne A: 6.063 klik, 385.474 $ i omsætning
 • Kampagne B: 4.036 klik, 92.710 $ i omsætning
 • Kampagne C: 798 klik, 15.982 $ i omsætning

De har alle nogenlunde samme størrelse med de samme mængder af kompleksitet.

Hvis du bruger lige meget tid på alle tre kampagner og forbedrer dem alle med 10 %, vil afkastet på din brugte tid afvige betragteligt:

 • Kampagne A: 38.547 $ i ekstra omsætning
 • Kampagne B: 9.271 $ i ekstra omsætning
 • Kampagne C: 1.598 $ i ekstra omsætning

Mellem kampagne C og kampagne A, er der en kæmpe forskel i afkastet på din brugte tid på hele 24x.

Jeg tænker på det her hele dagen, hver dag: Hvor får jeg det største afkast på min tid?

Og det skal du også.

Hvis du kan forbedre dine højeste indtægtsgenererende kampagner ved at bruge mere tid på at optimere dem, så er det her din prioritet skal være.

Standardfrekvensen som jeg anbefaler i denne artikel, giver dig mulighed for automatisk at bruge 80 % af din tid på at optimere dine bedst indtjenende Google Ads-kampagner.

Planlæg plads til “tilfældig tid” (eller som Tim Ferriss kalder det: “blank space”)

Når du arbejder med en streng optimeringskalender med bestemte tidspunkter til udførelsen af specifikke opgaver, kan det være fristende bare at følge opgaverne og optimere i blinde. Selvom jeg som udgangspunkt stærkt anbefaler at følge optimeringskalenderen og kun optimere de specifikke opgaver, når de forfalder, skal du med jævne mellemrum også bruge tid på bare at hoppe lidt rundt.

Jeg kalder dette tilfældig tid. Eller tomt rum.

Det er slet og ret tid, hvor du ikke har et formål.

"Blank space" kan være en rigtig god ting at have med i sin Google Ads optimeringskalender til at finde nye ting at teste og optimere.

I lang lang tid forsøgte jeg at sætte en strikt proces op til analyse af konti. Men i sidste ende er jeg nået frem til, at det at bruge 30-60 minutter på at browse lidt tilfældigt rundt på en ny konto og tage noter er den mest effektive måde at lære den at kende på.

At bruge 30-60 minutter på at browse lidt tilfældigt rundt er den mest effektive måde at gøre dig bekendt med en konto på

Jeg gør også dette regelmæssigt med eksisterende konti. Dette er den tid, hvor du ikke har et veldefineret formål. Du kigger bare og lader dataene guide dit blik.

Jeg klikker på annoncer, gennemgår underlige segmenter, klikker på demografi, tjekker meddelelser. Hvad som helst. Jeg hopper bare rundt. Meget af det er værdiløst, men den ene ting jeg finder, eller det lykketræf af et øjeblik, der ofte indfinder sig, er uvurderligt, og det er her, jeg finder på mine bedste ideer.

Ugentlige vs månedlige vs kvartalsvise optimeringer – det varierer!

Da jeg først begyndte at optimere Google Ads-kampagner, fokuserede jeg instinktivt på at prioritere mine konti efter præstationer. Jeg tror virkelig, at dette fokus var altafgørende for min tidlige succes. Hvorfor? Fordi, hvis du forsøger at gøre det hele på en gang, så vil din opmærksomhed blive spredt og din effekt fortyndet.

Når det kommer til dine optimeringer, er det afgørende at sortere dine kampagner i tre forskellige kategorier:

Illustration der viser hvordan du bør prioritere dine kampagner og tilhørende optimeringer.
 • Primære: Dine højest indtjenende kampagner / kampagner med størst potentiale
 • Sekundære: Dine betydningsfulde, men mindre vigtige kampagner
 • Marginale: Vil typisk være dine long tail-kampagner med en konvertering om ugen

Ved at opdele dine kampagner i tre prioritetsniveauer, kan du tildele specifikke optimeringsfrekvenser til hver, hvilket giver dig mulighed for at få mest muligt ud af din tid.

Hyppighed af Google Ads-optimering og statistisk betydning

Når du optimerer dine kampagner, er det vigtigt kun at handle på statistisk signifikante data. Udfordringen er, at dine forskellige kampagner vil bruge varierende mængder tid på at give dig statistisk signifikante data.

Dette betyder, at du kan optimere en kampagne, der får tusind klik om dagen meget oftere end en kampagne med fem klik per dag.

Hvis du ikke segmenterer dine kampagner, ender du med et af følgende to scenarier:

1) Du bruger ikke nok tid, hvor du har den største effekt

Ved at bruge lige store mængder tid på tværs af dine primære og marginale kampagner, går du glip af åbenlyse muligheder for at gå i dybden med dine mest indtjenende kampagner.

At tage din annonceskrivning til nye højder ved at skrive 20 nye annoncer, vælge de bedste og begynde at teste dem, er noget, du ikke kan gøre, hvis du skal gøre det på tværs af alle dine kampagner (husk, vi taler om større konti).

2) Du forsømmer dine søgeords “long tail”

Ofte når PPC-specialister foretager “tilfældige” optimeringer uden en forudbestemt frekvens, siger de, “Åh, det ordner jeg næste gang” for deres marginale kampagner. Problemet er, at næste gang aldrig kommer. De ser på ugentlige eller 14 dages-intervaller, hvilket aldrig er nok til at bedømme en marginal kampagne.

De marginale kampagner skubbes altid bagerst i køen og andre prioriteter kommer først.

Selvom du ikke skal bruge størstedelen af din tid på at arbejde med marginale eller sekundære kampagner, kan du stadig få meget ud af at holde dem optimeret. Ignorer dem ikke.

Faktorer, der hjælper dig med at kategorisere primære, sekundære og marginale kampagner

Når det kommer til at kategorisere dine kampagner, er det en meget individuel proces. Bare at sige det kommer an på er måske mit bedste svar, men da et blogindlæg er en monolog og ikke en dialog, så tror jeg ikke, du får meget ud af det svar.

Nedenfor er nogle af de ting, du skal huske på, når du kategoriserer dine kampagner.

Jo hurtigere du kan teste, jo bedre

Den vigtigste faktor, du skal tage med i betragtning, er, hvor hurtigt du kan få statistisk signifikante data. Med tusind klik om dagen kan og bør du optimere visse elementer i disse kampagner en gang om ugen.

Tænk over hvor meget tid du har til at optimere

Især hvis du har et bestemt antal timer til at arbejde for din kunde, eller hvis du er internt ansat og har forskellige ansvarsområder, er det vigtigt at tage den faktiske tid, du har til at optimere, i betragtning.

Forsøg at lade være med at forpligte dig til en frekvens, som du ved, du ikke kan opretholde. På den anden side kan hyppige optimeringer af ting som søgninger efter søgeudtryk gøres meget hurtigere og med mere fokus i kortere intense perioder frem for i maratonsessioner.

De frekvenser, jeg nævner her, er de standardfrekvenser, jeg bruger til mine kunder. De er baseret på principperne for, hvordan vi arbejder, og fungerer muligvis ikke i forhold til den tid, du selv har til rådighed.

Vigtige produktkategorier kan være undtagelsen

På trods af vigtigheden af at få statistisk signifikante data, er der kampagner, som dækker produkter eller kategorier, der er vigtige for din e-handelsvirksomhed.

De kan for eksempel repræsentere en bestemt leverandør, som du har forpligtet dig til at sælge et bestemt volumen til, eller det kan være en letfordærvelig kategori, der kræver konstant opmærksomhed.

Uanset hvad, vil du altid møde nogle kampagner, der burde falde inden for dine marginale kampagner, men som du hellere vil have i din primære kategori. Ingen grund til at gå i panik. Anvend bare den primære kategori.

Dataniveauer til definering af primære kampagner

Der er altid nogen, der beder om specifikke dataniveauer, så her er de. Bare husk, at disse niveauer ikke er universelle – andre faktorer kan komme i spil.

For at blive valgt som Primære bør dine kampagner være inden for disse intervaller:

 • Klik: mindst 4.000 klik pr. måned
 • Konverteringer: mindst 100 konverteringer pr. måned

For at blive valgt som Sekundære bør dine kampagner være inden for disse intervaller:

 • Klik: mellem 1.000-4.000 klik pr. måned
 • Konverteringer: under 100 konverteringer pr. måned

For at blive valgt som Marginale bør dine kampagner være inden for disse intervaller:

 • Klik: under 1.000 klik pr. måned
 • Konverteringer: under 50 konverteringer pr. måned

Igen vil jeg pointere, at dette virkelig afhænger af den konto, du kører, og den tid, du har til rådighed. Hvis du har uendelig meget tid på hænderne, bør du tilføje flere kampagner i den primære rotation, så du optimerer dem oftere – det er bare at gå i gang.

Hvis du har mindre tid, bør du tilføje færre kampagner til den primære rotation, så du har tid nok til dine vigtigste kampagner.

Det handler dybest set om at være klar til at reagere, når du ser ting, der ikke fungerer for dig. Vær ikke bange for at ændre en kampagnes kategori.

In-Platform vs Off-Platform optimering

Mange af de finjusteringer, som vi plejede at lave ud fra et Google Ads-perspektiv, er blevet mindre meningsfulde, og de ting vi gør nu er mere som præcise kirurgiske indgreb frem for brede kraftfulde angreb.

Hvis alle har adgang til den samme Smart Bidding og anden kampagneoptimering gratis, så hæves grænsen for, hvor meget du behøver gøre for at have succes med Google Ads, hvilket giver anledning til spørgsmålet:

Hvad kan du gøre for at forbedre dine chancer for at klare dig bedre end dine konkurrenter?

Svaret ligger i at forstå ideen bag in-platform og off-platform optimeringer.

I de sidste 10 år har in-platform optimeringer hersket:

 • 2010: Fjern Display fra søgekampagner øgede øjeblikkeligt ROAS med mindst 50 %.
 • 2012: Enkelt søgeords-annoncegrupper gjorde det muligt for dig at maksimere annoncerelevansen og byde bedre og mere præcist.
 • 2014: Ændring af indstillinger som accelererede budgetter, almindelig annoncerotation, osv. gav bedre resultater end standardindstillingerne.
 • 2016: Oprettelse af enhedsspecifikke kampagner tillod mere detaljeret manuel budgivning for de stadigt mere populære mobile enheder.
 • 2018: Bud-software fra tredjeparter blev så god, at den generelt klarede sig bedre end dine egne budregler (og sparede masser af tid).
 • 2020: Opdeling af Shopping-kampagner i brand-søgeord og generiske søgeord muliggjorde bedre budfunktioner.

Men fremadrettet vil det at gøre disse ting være mere tilbøjeligt til at hindre din udvikling frem for at hjælpe den på vej.

Fremtiden for optimering er en 50-50 fordeling mellem In-Platform og Off-Platform

Nogle gange er det som et agentur virkelig klart, at der ikke er noget, vi kan gøre for at hjælpe en annoncør:

 • Dårlig hjemmeside
 • Dårligt produkt
 • Skandaløs prissætning
 • For konkurrencepræget marked
 • Ingen differentiering

Men andre gange er dette meget sværere at identificere. Det er her off-platform optimeringer kommer ind i billedet (vigtigheden varierer af om du er DTC eller en forhandler):

 • Udvid dit produktvalg
 • Få mere konkurrencedygtige priser med prisovervågning
 • Forøg din livstidsværdi
 • Forøg din AOV via upsells
 • Opret brugerdefinerede landingssider
 • Udfør CRO på dit websted
 • Forbedret brug af kampagner
 • Vær fokuseret på fastholdelse
 • Generer flere anmeldelser/ social proof
 • Forbedring af de data, du sender til systemet
 • Brug POAS (profitsporing) til at angive bedre bud
 • Forstå attribuering for bedre allokering af annonceudgifter

Og meget mere.

Forbedring af din AOV med 10 % betyder, at din ROAS straks stiger med 10 %:

 • 75 $ AOV med et forbrug på 20 $ = 375 % ROAS
 • 82,5 $ AOV med et forbrug på 20 $ = 412 % ROAS

Hvis du har et 375 % ROAS-mål, vil systemet nu forøge

Jeg ser alt for ofte en tankerække, som går, “der er ingen knapper, jeg kan røre ved, så jeg kan ikke tvinge en bedre ydelse ud af systemet”. Især hvis du arbejder internt, bør du bruge 75 % af din tid på at udføre off-platform optimeringer, da det er her, du får det største afkast på din tid.

Vigtigheden i en Google Ads kalender

Optimering af Google Ads er ekstremt vigtigt – især i vækstfasen. Denne kontinuerlige cyklus af forbedring, finjustering og data-drevne valg er afgørende for din Google Ads succes. Dog er en ofte overset ingrediens den disciplinerede og strategiske kalender.

Her er grunden til, at udarbejdelsen af en kalender er uundværlig, når man arbejder med Google Ads:

Organiseret analyse og kvalificeret beslutninger

I hjertet af kalenderens fordele i Google Ads-optimering ligger dens evne til at fremme en metodisk taktik for dataanalyse og beslutningstagning. Ved at reservere fastsatte tider til at evaluere kampagne performance og foretage nødvendige justeringer forbedrer en kalender en helhedsforståelse af din kontos drift, som gør dig i stand til at tage velinformerede beslutninger.

Harmonisering af frekvens og relevans

Kunsten i Google Ads balancerer mellem frekvens og relevans. At foretage for mange ændringer for hurtigt kan sløre forståelsen af påvirkninger på performance, mens sjældne ændringer kan føre til oversete muligheder for forbedring. En struktureret kalender opmuntrer til regelmæssige opdateringer, samtidig med at der sikres tilstrækkelige data indsamlet mellem ændringer for at måle effekten nøjagtigt.

Spend Management

Google Ads kan blive dyrt, hvis ikke man kontinuerligt holder øje med sin konto. En Google Ads-optimeringskalender hjælper med at holde en finger på pulsen af dine udgifter, og sikrer at de stemmer overens med dine kampagneambitioner og spend. Spend reviews som en integreret del af kalenderen, kan begrænse overspending og sikre optimal ressourceallokering.

Sæsonmæssige justeringer

Sæsonmæssige justeringer har en betydelig indvirkning på mange virksomheder, og evnen til at forudsige og tilpasse sig disse skift er afgørende. En planlagt optimeringskalender skaber plads til proaktive tilpasninger, der stemmer overens med din virksomheds sæsonmæssige trends. Dette giver dig mulighed for at drage fordel af perioder med høj efterspørgsel og trække sig tilbage i mere rolig perioder (hvis man vil det ) .

Udforskning af nye strategier

En konsekvent kalender giver mulighed for at eksperimentere med forskellige strategier, tilegne sig viden fra dem og integrere denne viden i fremtidige optimeringer. For eksempel kan du afsætte bestemte tidspunkter til at teste forskellige annonceformater, målretningsmuligheder eller budgivningstaktikker, efterfulgt af dedikeret tid til at analysere resultaterne. Denne metodiske læringsmetode fremmer konstant udvikling og fremgang.

Undgåelse af burnout

At køre en Google Ads-kampagne kan være krævende. En kalender hjælper med at fordele opgaver jævnt over tid, afbøde risici for burnout og sikre vedvarende koncentration om optimeringsindsatser. Den giver rytme til dit arbejdsflow og det kan man komme langt med.

Tjekliste til optimering af søgeannoncer

Hvis du er interesseret i en liste over optimeringstaktikker, kan du få et smugkig på vores tjekliste til optimering af søgeannoncer eller læse hele artiklen her.

Annoncetekst

 1. Erstat annonceaktiver med lav præstation med nye aktiver
 2. Test nye landingssider (på siden eller på brugerdefinerede landingssider)

Søgeord

 1. Tilføj nye søgeord fra søgetermer
 2. Find nye søgeord fra hjemmesiden og via brainstorming
 3. Tilføj negative søgeord
 4. Revider match-typer baseret på optimeringsmål
  • Tilføj søgeord med bredt match for at få mere skalering
  • Sæt søgeord med bredt match på pause for at mindske spild

Målgrupper

 1. Forbedring af målgruppelister i kampagner
  • Opdater match-lister for kunder
  • Kontroller, at andre lister er nøjagtige (forladte kurve, produktvisninger, etc.)

Annonceaktiver (tidligere annonceudvidelser)

 1. Opdater forældede annonceaktiver

Diverse finjusteringer og mindre optimeringer

 1. Fjern søgepartnere, hvis præstationen er lav
 2. Udeluk geografiske områder med lav præstation
 3. Ekskluder demografiske segmenter med lav præstation (alder/køn/husstandsindkomst)

Dynamiske søgeannoncer

 1. Anvend negative søgeord
 2. Anvend negative URL’er
 3. Høst nye søgeord til søgekampagner
 4. Opret mere specifikke annoncegrupper og skriv tilsvarende annoncer

2 kommentarer til “Google Ads optimeringskalender: Komplet med optimeringer, mindset, og checkliste”

 1. Rigtig godt indlæg. Jeg synes du kommer med nogle fine anbefalinger som kan danne et godt grundlag for en struktureret tilgang til AdWords. Jeg skal holde et oplæg om struktureret optimering af AdWords, og jeg kan med glæde sige at jeg vil tage en del pointer med fra dit indlæg, så good job 🙂

  1. Andrew Lolk

   Tak, Asger. Jeg er glad for, at du kunne bruge det!

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *